Zoeken

Torpedering Suez Maru

Bij de torpedering door de Japanners van het krijgsgevangenentransportschip Suez Maru nabij Kanguan, Madoera kwam Johan Willem de Ruyter de Wildt (XII-112.431) om het leven. Geboren 22 juni 1908 te Kediri was hij bij leven opzichter Boswezen te Kesamben. Hoewel zeer jong overleden heeft hij een dochter nagelaten, die recent een boek over zijn leven en overlijden heeft uitgebracht: Herrezen uit helleschip. (zie 14-9-2013)