Zoeken

Landelijke Stichting Rampjaar 1672

Eerste vergadering van het Algemeen Bestuur van de landelijke stichting Rampjaar 1672, herdenken én vieren. Deelname van diverse partijen met lokale, regionale en thema gestuurde activiteiten om te komen tot een landelijk gedragen herdenking én viering van deze bepalende periode in de Vaderlandse geschiedenis. 100 jaar vrijheidsstrijd eindigde in een overwinning, waardoor de soevereiniteit van ons land tot in het heden werd gewaarborgd. Opgeheven 2020.