Zoeken

Jean Paul de Ruyter Warfusé geboren

In Toulon heeft vanaf 1830 de zogenaamde 'Fondation De Ruyter’ bestaan, een fonds met een overduidelijke Nederlandse naam. Het betreft hier een legaat dat (bij testament van 1826) in 1830 aan de stad Toulon is geschonken door een Franse marineofficier, genaamd Jean Paul de Ruyter-Warfusée, op deze dag te Toulon geboren. In zijn testament vermaakt hij zijn huis aan de Rue Royale 35 aan de stad, met de opdracht 'om van de opbrengst elk jaar een bedrag te schenken aan een rechtschapen zeeman die op 25 augustus (de verjaardag van de toenmalige koning) in het huwelijk treedt met een deugdzaam weesmeisje, dat eveneens afkomstig moet zijn uit Toulon'. De bedoeling lijkt te zijn dat weesmeisjes op deze manier alsnog een kans wordt geboden op een betere positie in de maatschappij, - vooropgesteld natuurlijk dat die rechtschapen zeeman dat inderdaad kan waarmaken. De erflater was een zoon van de in 1740 te Toulon getrouwde Joseph Marie de Ruyter, een edelman die uit Rome (!) afkomstig was. Dit kan te maken hebben met de verwonding van Engel de Ruyter en diens buitenechtelijke nageslacht...? Zie: erfgoed - familie - doc "nazaten Engel?"