Zoeken

Johannes Althusius overlijdt

Johannes Althusius, een belangrijk politiek denker over soevereiniteit overlijdt te Emden. Hij stelde dat soevereiniteit bij het volk lag (en niet bij de vorst). Hij pleitte daarom voor sterke lokale overheden met een besturende magistraat en een controlerende raad. Althusius’ denken is erg belangrijk geweest voor het beginsel van soevereiniteit in eigen kring, dat eind negentiende, begin twintigste eeuw door Abraham Kuyper werd ontwikkeld (hoewel er geen aanwijzingen zijn dat hij hem heeft gelezen) Het vrije denken werd breed gedeeld in de 17e eeuw.