Zoeken

Achternamen verplicht door Napoleon

Vanaf dit moment werd het gebruik van achternamen voor iedereen die binnen het Napoleontische Rijk viel verplicht gesteld. Dat was voor de nazaten van Michiel mogelijk een aanzet om 6 jaar later toestemming te krijgen de naam toe te voegen. Meer ook als demonstratieve actie ná het verjagen van Napoleon.