Zoeken

Brief Hertogtitel Spaans gezant de Lira

Het enige op dit moment bekende bewijs van de verlening van de titel van Hertog aan de admiraal is uit een brief van de Spaanse gezant De Lira aan de regering van de Verenigde Nederlandse Republiek. Omdat De Lira uit hoofde van zijn functie deze mededeling deed, kan aangenomen worden, dat die titelverlening inderdaad heeft plaatsgevonden.