Zoeken

We gaan weer voor een herdenking!

Eindelijk lieten de corona-regels het weer toe om onder voorwaarden samen te komen. Een kleine 100 aanwezigen kregen een lezing over de aanloop naar het overlijden van Michiel door Graddy Boven, conservator Marine Museum. Vervolgens gingen voorzitter en VADM bd Matthieu Borsboom in op de zoektocht naar de locatie van de ingewanden. Een spannend verhaal over de archieven van de Katholieke Kerk. Kranslegging door Hongaarse ambassadeur, CDT ZrMs de Ruyter, onze stichting en een bloemstuk van de Gemeente Vlissingen Het bezoek in de crypt vormde de slot-apotheose voor alle aanwezigen.