Zoeken

Verovering 2 Franse schepen bij Corsica

Michiel veroverde twee opmerkelijke Franse schepen nabij Corsica. De ingenomen kapers, de Regine en de Chausser, bleken verrassend genoeg schepen te zijn die door Zweden aan de Franse koning Lodewijk XIV waren geschonken. Hij besloot de bemanning vrij te laten, verkocht het ene schip in Cadiz en stuurde het andere naar Nederland om het via zijn admiraliteit te gelde te maken. De reactie van Franse regeringsfunctionarissen op deze actie was woedend gezien ze het beschouwden als een belediging van hun koning. Er ontstond zelfs dreiging van een mogelijke oorlog. Dankzij het tactvolle optreden van Johan de Witt, samen met enkele van zijn diplomaten, werd de situatie echter bedaard.