Zoeken

Eerste Engelse Oorlog

De Akte van Navigatie werd door Cromwell afgekondigd, waardoor wij geen vrije handel op zee meer konden drijven. Na een schermutseling tussen Maarten Tromp en Robert Blake verklaarde het Engelse Parlement ons de oorlog. Diverse slagen werden verloren of ternauwernood werd het vege lijf gered. Als Cromwell inziet dat twee protestantse naties elkaar afmatten terwijl het katholieke Spanje de lachende derde is eindigt hij de oorlog met de (eerste) Vrede van Westminster.