Zoeken

Witte de With overlijdt (1599-1658)

Tijdens de Eerste Engelse Oorlog werd hij tijdelijk belast met het opperbevel over de vloot, maar leed bij Duins (8 oktober 1652) als gevolg van de slechte toestand van de vloot een ernstige nederlaag. Hij streed vervolgens onder Tromp mee in de Zeeslag bij Nieuwpoort. In de Slag bij Ter Heyde, verving hij Tromp als opperbevelhebber omdat die al in het begin van de Slag gesneuveld was en hoewel deze slag als een tactische nederlaag voor onze vloot beschouwd wordt, slaagde hij er wel in de Engelsen zoveel schade toe te brengen, dat zij hun voornemen, - de blokkade van onze kust - opgaven.