Zoeken

Voorbereidingen verhuizing naar Amsterdam

De conclusie van de Eerste Engelse oorlog is, dat de vloot verbeterd moet worden. Johan de Witt maakt hier geld voor vrij en Michiel mag dit gaan doen. Vanuit zijn werkkamer in het huidige scheepvaartmuseum leidt hij de ontwikkeling en bouw van een vernieuwde vloot die onze veiligheid in komende conflicten moet garanderen. De familie betrekt een pand aan de overkant langs het IJ. Ver van de luxe grachten, maar dicht bij de scheepsactiviteit.