Zoeken

Kaperkapitein

Er moest na de walvisvaart weer brood op de plank komen. Gedurende 1636 maakt Michiel de opstap van stuurman naar schipper voor de Lampsins. Hoewel een kapersbrief niet noodzakelijk lijkt door een algemene ordonantie, krijgt Michiel soldaten aan boord toegewezen. Hiermee bevrijdt hij nabij de Seine een Hamburgs boeierschip van de Duinkerker kapers. Toelichting: Een kapersbrief geeft het recht schepen te enteren en buit te maken. De kaper moet een percentage van de buit afdragen. Dit is een pragmatische vorm tussen illegale piraterij en de formele marine. Medio mei '37 krijgt hij te maken met een muiterij. aangezien het "met onwillige honden slecht hazen vangen is" gaat hij huiswaarts. Dit wordt slechts vertraagd door een groep Duinkerkers. Hij weet hen te ontlopen en komt in juni in Vlissingen aan. De list die hij gebruikt noemt Brandt "ontdoncken", in dit geval: met alle lichten aan doen alsof je een groot oorlogsschip bent. Foto gemaakt tijdens opnamen Klokhuis, NPO.