Zoeken

Tocht naar Middellandse Zee

Het was hoogst ongebruikelijk om een admiraal op zo hoge leeftijd nog naar zee te sturen. Het is dan ook niet vreemd te veronderstellen, dat hier kwade bedoelingen achter zaten. Toen Michiel enige weerstand bood door te klagen over de slechte staat van de vloot vroeg men hem of hij laf werd op zijn oude dag. Hij antwoordde met de befaamde woorden: "En daar de heeren staaten hunne vlagh betrouwen sal ik mijn leven waagen". Dat werd het dus letterlijk.