Zoeken

Bevrijding Hongaarse predikanten

De Staten Generaal vroeg Michiel zijn uiterste best te doen 26 Hongaarse predikanten, die aan boord van de Spaanse galeien gevangen zaten, vrij te krijgen. Na moeizame onderhandelingen lukte hem dit via de Spaanse onderkoning in Napels. Tot op de dag van vandaag wordt dit herdacht door de reformatorische gemeenschap in en buiten Hongarije. Schilderij door Anthonius Brouwer (Nijkerk 1827 - Hilversum 1908)