als mens

als mens

Geboren als zoon van een bierdrager groeit hij op in een eenvoudig gezin. Zijn moeder is weliswaar van betere afkomst, maar geld is er niet. Het Protestantse geloof maakt de familie sterk en vormt een leidraad in Michiel's leven. Hij dient vele aardse "heeren", maar dé Heer is zijn enige baas.

Hoewel school in het begin niets lijkt leert hij snel zodra zijn doel, de zee, hem duidelijk is geworden. Hij leert (kaart)lezen, schrijven en diverse talen tijdens zijn reizen en met bemanningsleden uit vele landen.

Als zijn eerste huwelijk op dramatische wijze eindigt krijgt zijn leven een nieuwe wending. De walvisvaart geeft richting. Hij doet hier nieuwe inspiratie op en blijft zijn medemens een goed hart toedragen. Zijn bemanningen noemen hem Bestevaer (goede vader) vanwege zijn goede zorgen, maar hij blijkt ook streng te kunnen zijn. Altijd bescheiden en niet overtuigd van zijn eigen kunnen blijkt hij de ideale kandidaat voor de hoogste baan in de marine. Of toch niet?

En dan is er de slavenhandel. Een "smet op zijn blazoen"? Niet echt als men weet, dat mensen in die tijd met schip en handelswaar buit genomen werden. En een krijgsgevangene die niets doet kost alleen maar geld, dus werden ze aan het werk gesteld en na verloop van tijd geruild of losgekocht. Michiel kocht gedurende zijn leven als koopvaarder en in dienst van de marine met eigen geld en dat van zijn broodheren meer dan 2500 geloofsgenoten vrij. En gáf hen de vrijheid! Is dat handel? Eerder een slechte businesscase. Toch is het iets complexer dan dat. Lees verder onder "slavenhandel" voor beter inzicht.

Tijdlijn