Korps Mariniers

Korps Mariniers

Wat moeilijk is om ons nu te realiseren is de voor iemand uit de 17e eeuw onoverbrugbare grens van water en land. Zeeslagen voerde men op zee en landen werden veroverd door steden in te nemen. Daarmee wordt direct duidelijk waar de schoen wringt.

Michiel had hier wel een oplossing voor. Een idee, dat wellicht is ontstaan tijdens de donkere, koude nachten van de walvisvaart. Men had als ballast bakstenen mee, die op Jan Mayen nuttig werden ingezet voor het bouwen van huizen. Michiel nam soldaten mee, die hij op de kust wilde inzetten om forten te nemen of kettingen los te maken.

Op het eiland Funen werd het fort van Nyborg door deze zeesoldaten ook daadwerkelijk veroverd. Al moest Michiel daarvoor wel de tweede dag zelf voor de troepen het strand op om een succes af te dwingen. Als 52 jarige!

Na bij Johan de Witt het benodigde geld te hebben vrijgemaakt kreeg Joseph Baron van Ghent de opdracht een Korps Mariniers op te richten. Hij deed hier iets langer over dan de Engelse spionnen/huurlingen die bij Nyborg aan boord van onze vloot waren mee geweest. Daarmee is het Engelse Korps ouder, maar doordat het enige tijd uit dienst gesteld is geweest, niet meer het langst dienende Korps.

Binnen het Korps leeft, dat Michiel het wapen zelf zou hebben ontworpen. Feit is echter, dat hij voor deze zeer verdienstelijke actie en het terugwinnen van de neutrale doorvaart van de Sont van de Deense koning een riddertitel met eigen wapen kreeg. De titel is nooit actief gehanteerd (niet door Michiel, nog door nazaten) maar over het wapen is alles terug te lezen bij de familie.

Inmiddels hebben de meeste marines een eigen Korps Mariniers en wordt nauw samengewerkt met het Engelse Korps. Zij hebben allebei Gibraltar op hun vaandel staan, bijvoorbeeld.