Collegae

Collegae

Als koopvaarder en als militair kwam hij vele bekende tijdgenoten tegen. Zowel landgenoten als Engelsen, Fransen, ea, die op enig moment tegenstander en vervolgens medestander waren. Door zijn a-politieke en bescheiden houding kon Michiel het met de meesten goed vinden. Een uitzondering vormde misschien wel Cornelis Tromp.

In de documenten onderaan deze paragraaf zijn de belangrijkste personen in zijn leven nader uitgewerkt. Welke rol zij speelden is eveneens terug te vinden in de diverse zeeslagen. De belangrijkste personages zijn diegenen die een rol speelden tijdens zijn laatste benoeming als opperbevelhebber van de vloot. 

Met het oog op de ontwikkelingen met Engeland hadden de admiraliteiten en de Staten-Generaal rond de jaarwisseling 1664/65 de rangen en standen van ’s lands vloot kritisch bekeken. Dit leidde tot een groot aantal promoties. De Ruyter, Meppel, Johan Evertsen, Kortenaer en Stellingwerff werden tot luitenant-admiraal, de hoogste rang bij de marine, benoemd. Tijdens de slag bij Lowestoft, op 13 juni 1665, sneuvelden behalve Van Wassenaer van Obdam, ook Kortenaer en Stellingwerff. De hierdoor ontstane vacatures werden opgevuld met de benoeming tot luitenant-admiraal van Cornelis Tromp, Cornelis Evertsen de Oude en Tjerk Hiddes de Vries.

Probleem was echter wie nu opperbevelhebber moest worden. Het was algemeen bekend dat Cornelis Tromp meende dat hij de enige was die deze functie toekwam. De Staten van Holland, en vooral Johan de Witt, drongen er bij de Staten-Generaal op aan om voor Michiel te kiezen. Op 11 augustus 1665 viel dit besluit en werd hij tot opperbevelhebber van ’s lands vloot benoemt: Luitenant-Admiraal Generaal van Holland  en West Friesland.

Documenten & Links