Zeeslagen Engelse Oorlogen

Zeeslagen Engelse Oorlogen

In totaal heeft Michiel meer dan 27 zeeslagen gevoerd. Slechts van enkelen wordt door de tegenstander de uitkomst bestreden. De overigen heeft hij onomstotelijk gewonnen en vonden voor het grootste deel plaats tijdens de eerste drie Engelse Oorlogen. Van een handvol daarvan zou een andere uitkomst ons land zijn zelfstandigheid (soevereiniteit) hebben laten verliezen. In dat geval waren we nu Frans, Engels of Duits geweest.

Zijn strategische genialiteit valt niet in één term te vatten. Een aantal duidelijke veranderingen die hij heeft doorgevoerd zijn wel aan te wijzen. Uiteraard zou Michiel zelf nooit de eer volledig naar zichzelf toetrekken voor deze innovaties. Dat de tijd, de politieke situatie, zijn collegae, bemanningen, tegenstanders en een portie geluk een belangrijke rol speelden zal hij als eerste hebben toegegeven.

  • De vloot werd op zijn initiatief in overleg met Raadpensionaris Johan de Witt door de Staat uitgebreid en gemoderniseerd.
  • Van omgebouwde koopvaarders die tijdelijk dienst deden bij de marine ging hij, in navolging van Maarten Tromp, over tot permanente inzet van speciaal voor de militaire taak gebouwde schepen.
  • Door vlaggenseinen te gebruiken om de vooraf besproken scenario’s uit te kunnen voeren werd een verzameling individuele schepen tot een verband gemaakt. Zo kon de door Maarten Tromp ingezette lijn van “enteren” naar “linievechten” permanent ingevoerd worden.
  • Het doorbreken van de linie van de tegenstander (Crossing the T, Engelse uitvinding) maakte van een numeriek nadeel tot een voordeel. De vijand werd, gebruik makend van een gunstige wind, letterlijk in tweeën gesplitst, waarbij de twee delen elkaar door diezelfde wind niet konden helpen. Het heeft menig tegenstander jaren gekost dit trucje onder de knie te krijgen.
  • De krijgsraad maakte het mogelijk de intenties vooraf door te nemen, goeie ideeën met elkaar te delen en achteraf van de lessen te leren. Hiermee werd het voor individuele kapiteins mogelijk eigen initiatief te nemen.
  • De bemanningen werden getraind tijdens de rustige winterperiode wanneer de schepen niet naar zee konden. Ze hadden hiermee ook gedurende de wintermaanden een baan en werden beter gevoed dan voorheen het geval was.
  • De oorlog op zee was gescheiden van de activiteiten op het land. Door het oprichten van een speciaal korps zeesoldaten (Korps Mariniers) werd een groot voordeel verkregen.


Documenten & Links