Tocht naar Chatham (Medway Raid)

Tocht naar Chatham (Medway Raid)

De genialiteit van Michiel uitte zich in het bepalen van het moment waarop een slag aanging en door de locatie zoveel mogelijk naar zijn hand te zetten. En tijdens de Tocht naar Chatham werden Engelse loodsen ingezet om de vaargeul bevaarbaar te maken voor de grote schepen.

In de Nederlandstalige documenten wordt diep ingegaan op de navigatorische hoogstandjes die de overwinning mogelijk maakten. Dat er ook “netjes” oorlog gevoerd werd laten wij bescheiden in het midden en de militaire afwegingen worden ook minder diep geanalyseerd.

De Engelstalige documenten die hierover beschikbaar zijn gaan daarentegen op die aspecten dieper in. Met achtergrondinformatie uit de dagboeken van Samuel Pypes, een analyses door Albemarle en een beschrijving van “dag tot dag” maakt de hieronder beschikbare informatie de meest uitgebreide die u over dit onderwerp kunt vinden.

Overigens vormen de beide Zeeslagen op Schooneveldt in de zomer van 1673 ook een mooi voorbeeld van de wijze waarop Michiel gebruik maakte van wind, tij en ondiepten. (“op” omdat er daadwerkelijk in het gebied van de zandbanken Schooneveldt werd gestreden)

Door handig met de vloot te manoeuvreren wist Michiel een betere positie te verkrijgen tegen de gecombineerde Engels/Franse vloot. (Prince Rupert & D’Estrées) Enkele schepen van de tegenstander probeerden toch te volgen en liepen op de zandbanken vast om vervolgens eenvoudig te worden verbrand of veroverd. Een invasie van de Lage Landen kon worden vermeden.

Over deze zeeslagen kunt u meer lezen in de rubriek : Engelse Oorlogen.

Documenten met "NL" zijn opgesteld in het Nederlands, met "UK" in het Engels.

Documenten & Links