Activiteiten

Activiteiten

Over de jaren werden vele activiteiten bijgewoond of georganiseerd vanuit de Stichting. Op de tijdlijn zijn een groot aantal hiervan terug te zien.

Sommige evenementen zijn de moeite waard om meer aandacht aan te besteden en hebben wij in een document verslag van gedaan. Hieronder kunt u daarover teruglezen.

De evenementen zijn ingedeeld naar het jaar waarin ze hebben plaatsgevonden. Daarbij is geen onderscheid gemaakt naar de organisator van het evenement. Zo zijn er door derden activiteiten ontwikkeld, die ons doel nastreven, zoals het opmaken van bankbiljetten en postzegels met de afbeelding van Michiel. Ook de “de Ruyter medaille” is geen direct initiatief van onze stichting, maar wordt door ons warm ondersteund.

Een nationaal evenement als het “de Ruyter-jaar 2007” is weliswaar een initiatief waar wij aan de basis van stonden, maar heeft door de wijze waarop het werd opgepakt een scope gekregen die buiten alleen onze inbreng ging. Diverse stichtingen (kwartieren) waren betrokken en lokale activiteiten in steden en havens werden wij al dan niet bij betrokken.

Aan de andere kant zijn er specifiek door de stichting gestarte activiteiten. Denk hierbij aan de jaarlijkse herdenking van de bevrijding van Hongaarse predikanten. Dit valt rond 21 februari en laat zich thematisch combineren met het overlijden van Michiel. Het evenement heeft vaak aspecten van beide in zich en geeft als voorkeurslocatie het praalgraf  in de Nieuwe Kerk, Amsterdam. Sinds jaren is een van onze vaste sprekers KLTZE bd Jan Nuboer. Zijn lezingen uit 2012 (hieronder), 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 en 2018 vindt u door de link te volgen.

Redactie: Het aantal bevrijdde predikanten is in 2017 gespecificeerd, maar niet in de formulering van oudere lezingen aangepast. Naar nu bekend is zijn totaal 28 predikanten bevrijd, waarvan er 26 aan boord van de Eendracht zijn ontvangen. Twee zijn vanwege hun gezondheid direct naar Venetië vervoerd. 

Een recente activiteit met grote impact is de restauratie van het familieportret uit 1662 door Jurriaen Jacobsen. Hierover kunt u meer lezen onder “familie”.

Documenten & Links