Bestuur

Bestuur

Een bescheiden stichting heeft een bescheiden organisatiestructuur. In ons geval vertaalt zich dat naar een bestuur bestaande uit maximaal vijf leden, waaronder een voorzitter, penningmeester, secretaris en twee leden. Bij de samenstelling van dit bestuur is en wordt gezocht naar leden die vanuit hun belangstelling en expertise een bijdrage kunnen leveren. Tot op heden zijn de nazaten uit de lijn “de Ruyter de Wildt” telkens vertegenwoordigd geweest, maar dit is geen statutaire eis. Om de ANBI-status niet onnodig ter discussie te stellen wordt het percentage nazaten nauwlettend in acht genomen.

Dat laatste is niet het geval in de Raad van Advies. Deze raad heeft geen verantwoordelijkheden of aansprakelijkheden in bestuurlijke zin, maar vertegenwoordigt uitsluitend een adviserende of ondersteunende rol naar de Stichting. Voormalige bestuursleden zijn hiervan (ere)lid geworden naast afstammelingen met verschillende achternamen: de Ruyter van Steveninck, Elias. Vanuit de wens een prominente rol te spelen in het hoog houden van de nagedachtenis van onze naamgever sluiten wij betrokkenheid van andere lijnen zeker niet uit: van Boetzelaer, maar ook andere namen uit het parenteel zijn van harte welkom.

In de bijgesloten documenten worden de personen, die bovengenoemde functies vervullen, aan u voorgesteld.

Naast onze Stichting Michiel de Ruyter bestaat de RuyterianaStichting (www.stichtingruyteriana.wordpress.com). Deze stichting, die zich bezighoudt met de instandhouding van een aantal historische voorwerpen uit de nalatenschap van Michiel de Ruyter, is een bevriende stichting, maar heeft geen zakelijke relatie met onze Stichting Michiel de Ruyter.